Priser

Værksteds timepris           

                                                         420 kr + moms

Pladearbejde timepris         

                                                          475 kr + moms

Elektrisk fejlfinding timepris   

                                                          475 kr + moms

Diagnose tester                   

                                                         200 kr + moms